Lămuriri

VITICULTURA ORGANICĂ, un sistem de creştere a strugurilor care se axează nu pe planta în sine, ci pe o încercare de administrare raţională a părţii vii din sol – considerată un mediu viu şi complex, în strânsă interacţiune cu flora şi fauna care îl populează – asociată cu respectarea ciclurilor biologice şi a mediului. Contrastează cu viticultura „convenţională”, numită uneori chiar viticultură „industrializată”.

Există o confuzie destul de mare în legătură ce înseamnă mai exact viticultura organică, care implică o mare varietate de instituţii internaţionale cu diferite motivaţii şi principii de operare. Chiar termenul „viticultură organică” are oponenţii săi, deoarece se poate afirma cu acurateţe că toate formele de viticultură existente sunt organice în sensul că strugurii sunt organisme vii. O „vie ne – organică” reprezintă o situaţie imposibilă. Concepte adiacente sunt VITICULTURĂ ALTERNATIVĂ, VITICULTURĂ BIODINAMICĂ, şi VITICULTURĂ DURABILĂ.

Sub presiunea agricultorilor organici şi a organizaţiilor din Franţa, „agricultura organică” (agriculture biologique) a fost definită legal ca „agricultură care nu foloseşte produse sintetizate chimic”. Interzicerea unei game largi de PESTICIDE, FUNGICIDE, şi ÎNGRĂŞĂMINTE ARTIFICIALE pare simplu de înţeles şi de aplicat. O contradicţie există şi în legătură cu utilizarea substanţelor hormonale, care sunt produse sintetice folosite în vii pentru a cauza confuzii sexuale insectelor parazite.

Există totuşi câteva concepte de bază care unifică abordările menţionate ale viticulturii. Una dintre preocupările principale este legată de sol; preocuparea viticultorului organic este de a creşte activitatea microbiană a solului şi de a evita administrarea în sol a unor substanţe care nu sunt derivate direct din natură. De aceea viticultorul organic adaugă bălegar şi îngrăşăminte naturale, preferate celor pe care le consideră injecţii rapide de substanţe chimice. Se înţelege din aceasta că produsele „industriale” sunt „otrăvitoare” pentru sol, şi astfel de atitudini au sprijinul larg al populaţiei chimiofobe. Câţiva susţinători ai principiilor organice cred, de asemenea, că , din cauza faptului că îngrăşămintele chimice oferă aceeaşi combinaţie de substanţe nutritive pentru toate viile, ele pot reduce importanţa locaţiei şi a TERROIR – ului (este denumirea generică a factorilor naturali, printre care se numără climatul local, locaţia şi solul).

Lasa un mesaj
© 2006-2008 Catalin Paduraru