Despre Cătălin Păduraru / About Cătălin Păduraru

 • Academia de Teatru si Film
 • Masterat Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMV)
 • Doctorand Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti (USAMV)
 • Fondator al Patronatului National al Viei si Vinului
 • Membru FIJEV (Federatia Internationala a Scriitorilor si Jurnalistilor de Vin)
 • Degustator autorizat
 • Wine Ambassador ADAR (Asociatia Degustatorilor Autorizati din Romania)
 • Judex de Vino, Legat I OEVE Bucuresti (Ordo Equestris Vini Europae)
 • CEO IWCB (International Wine Contest Bucharest)
 • Formator CNFPA
 • Membru in juriu Concours Mondial du Vin Bruxelles
 • Reprezentant Romania la OIV (Organizatia Internationala a Viei si Vinului), Comisia Piata Consum
 • Fondator si presedinte VINEXPERT (e-vinoteca.ro) pana in 2010
 • De 17 ani semnatar a peste 600 articole de specialitate in cotidiane, reviste
 • Coautor al Ghidului Vinurilor
 • Referent pentru ,,Vinurile Lumii”
 • Coautor ,,Mancaruri de alta data, vinuri si vechi bauturi romanesti” impreuna cu Dan Boerescu
 • Emisiuni Radio si TV dintre care cele mai recente : ,,FRATIA VINULUI”, ,,FRATI DE VITA” (TVR) si Arta si Vinul (Money Channel)

______________________________________________________________________________________

 • Academy of Theatre and Film
 • Master University of Agronomic Science and Veterinary Medicine – Bucharest (USAMV)
 • PhD University of Agronomic Science and Veterinary Medicine – Bucharest (USAMV)
 • Founder of National Patronage of Vine and Wine
 • FIJEV Member (International Federation of Wine and Spirits Journalists and Writers)
 • Authorized taster
 • Wine Ambassador ADAR (Romanian Authorized Tasters Association)
 • Judex de Vino, Legat I OEVE Bucharest (Ordo Equestris Vini Europae)
 • CEO IWCB (International Wine Contest Bucharest)
 • Trainer CNFPA
 • Jury Member Concours Mondial du Vin Brussels
 • Representative of Romania to OIV (International Organization of Vine and Wine), Consumer Market Commission
 • Founder and President VINEXPERT (e-vinoteca.ro) until 2010
 • 17 years signatory of over 600 professional articles in newspapers, magazines
 • Co-author of Guide to Wine
 • Referent for ‘Wines of the World “
 • Co- author for ,, Foods of the another time, wines and old Romanian drinks” together with Mr. Dan Boerescu
 • Radio and TV broadcasts few of the most recent: ‘WINE BROTHERHOOD”,

Vine Brothers” (TVR) and Art and Wine (Money Channel)

27-03-2013© 2006-2008 Catalin Paduraru